Udtalevanskeligheder


Individuel samtale/undersøgelse, rådgivning og intervention af unge og voksne som har artikulations- og udtalevanskeligheder.


Kendetegn

Udtalevanskeligheder kan for eksempel være læsp, snøvl eller forkert udtale af ord, bogstaver og lyde.

Udtalevanskeligheder kan også skyldes specifikke problemer med dansk som andet sprog.

Tydeligheden af vores tale påvirkes i høj grad af vores læber, tunge, gane, taletempo og respiration. Hvis en eller flere af disse strukturer er påvirkede i større eller mindre grad, vil din tale også være det.

Dine udtalevanskeligheder kan forekomme i så udpræget en grad, at du ikke kan gøre dig forståelig. På den måde kan det forhindre dig i at deltage aktivt i dit eget liv. For eksempel kan det at tage en uddannelse eller have et arbejde være svært, eller måske oplever du at dit sociale liv kan være udfordret. 

Interventionen

Fokus i interventionen er at bevidstgøre dig om dine egne, oplevede problemer, struktur, artikulation, tempo og selve det ”at samtale” med andre. 

Logopæden afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om der er et behov for undervisning.

Det er vigtigt, at du afsætter den nødvendige tid til undervisningen og din egen træning, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

Hos Talestemmen.dk tilrettelægges der et individuelt forløb som tager udgangspunkt i din situation og dine ressourcer. Forløbet målrettes personligt til dine behov.