Stammen


Individuel samtale/undersøgelse, rådgivning og intervention af unge og voksne som har stammevanskeligheder.


Stammen

Interventionen tager udgangspunkt i din situation og målrettes personligt til dine behov.

Du får større indsigt i din egen stammen og viden om stammen generelt. Stammens udtryk afhænger af dig som stammer og den aktuelle situation.

Den hørbare stammen er præget af gentagelser, blokeringer og forlængelser på enkelte ord eller dele af ord. Stammen kan være forbundet med undgåelser, selvværdsproblemer og angst for at tale.

Mange gange viser det sig, at de problemer der kommer af, at du forsøger at lade være med at stamme, langt overskygger de problemer der ligger i selve stammen.

Formålet med interventionen er at reducere stammen, og at lære at turde tale og kommunikere, selv om du stammer. At turde tage et skridt i den retning, som betyder noget for dig.

Stammen og teknikker

I mine interventioner er jeg bl.a. inspireret af non avoidance – princippet. Det betyder ” at lade være med at undgå at stamme”, ACT – accept commitment therapy, mindfulness øvelser, kognitiv terapi og CSV-modellen.

Desuden arbejdes der med teknikker til at kontrollere stammen med bl.a. inspiration fra fluency og McGuire principperne.

Også særligt belastende situationer kan bearbejdes; det kan f.eks. være telefonsamtale, fremlæggelse, tale med fremmede mennesker, indkøb og deltage i diskussioner etc.

Min grundindstilling til stammen er, at stammen er et vilkår, som du kan ændre holdning til og som du kan lære at håndtere både fysisk og psykisk.”