Dysartri


Individuel samtale/undersøgelse, rådgivning og intervention af unge og voksne som har dysartri.


Hvad er dysartri?

Ordet dysartri kommer af det græske “dys” og “athroun” og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. 

Dysartri kan skyldes lammelse, svaghed eller problemer med at koordinere de muskler, du anvender, når du taler. Dysartri er en talevanskelighed, der gør, at du kan have svært ved at forme og udtale ord. Udtalebesværet gør det svært at tale, men sprog og begavelse fejler ikke noget. Dysartri kan ramme både voksne og børn efter en blodprop eller blødning i hjernen og vare kortvarigt eller blive kronisk.

Dysartri er en motorisk talevanskelighed forårsaget af skade i nervesystemet. Taleorganerne: læber, tunge, kæbe, gane og/eller stemmebånd fungerer ikke normalt. Skadens placering i hjernen er bestemmende for, hvordan dysartrien viser sig.

Der skelnes mellem:

 • Akut opstået dysartri – f.eks. efter en trafikulykke, blodprop eller hjerneblødning.
 • Fremadskridende dysartri – f.eks. ved ALS, Parkinsons sygdom, Chorea Huntington og andre neurologiske lidelser

Hvilke andre vanskeligheder kan der være?

Dysartri forekommer hyppigt sammen med andre fysiske forstyrrelser. Fx kraftnedsættelse, spasticitet, slaphed, koordinationsvanskeligheder, rysten og muskelstivhed.

I nogle tilfælde optræder dysartri sammen med afasi. Det kan bl.a. vise sig som vanskeligheder med at forstå tale, formulere sig, læse og stave.

Det er ikke ualmindeligt med følelsesmæssige udsving. At man ufrivilligt bryder ud i enten gråd eller latter.

Hvis ansigtet eller svælget er lammet, kan det være svært at holde på mundvandet. Der kan også opstå problemer med at synke, så vær derfor opmærksom på det i spisesituationer.

Hvordan viser dysartrien sig?

Når vi taler, bruger vi både lunger, stemmebånd, ganesejl, tunge og læber – det som vi sammenfattende kalder taleorganerne.

Hvis du har dysartri, har du svært ved at forme og udtale ord. Det kan skyldes lammelse, svaghed eller problemer med at koordinere de muskler, du anvender, når du taler. 

Tale og stemme kan være påvirket på flere måder:

 • Upræcis/utydelig udtale
 • Svag stemmestyrke
 • Snøvlende tale
 • Ændret taletempo
 • Monoton stemmeføring
 • Besvær med at holde på mundvand
 • Spise- og synkevanskeligheder
 • Ændret vejrtrækning og stemme

Talen kan lyde forskelligt alt efter den neurologiske skades placering og omfang i nervesystemet.
Hos nogle kan talen være let at forstå, og kun de nærmeste pårørende vil bemærke en ændring. 

Andre har så store problemer med at frembringe forståelig tale, at de er nødt til at udtrykke sig ved brug af fx papir og blyant, alfabettavle, en tablet eller en computer.

Efter en blodprop eller blødning i hjernen er det almindeligt, at evnen til at tale og gøre sig forståelig svinger meget. Den ene dag fungerer talen godt, mens den er dårligere dagen efter.

Det går mest op og ned med taleevnen i begyndelsen, og udsvingene aftager oftest med tiden. Talen er desuden meget afhængig af, hvordan du har det. Det er derfor helt naturligt, at du oplever ændringer i din tale, hvis du er træt, ked af det, glad, vred eller andet.


Hvad kan der gøres?

Logopæden kan undersøge og beskrive dine vanskeligheder. Formålet med interventionen vil som regel både tage sigte på at styrke den svækkede muskulatur, og udnytte dine bevarede ressourcer.

Interventionen har også det formål, at udvikle talen og stemmen så optimalt som muligt.
Logopæden kan også give dig, dine pårørende gode råd og vejledning om daglig kommunikation.

Selv efter intensiv intervention kan der være problemer med at gøre sig forståelig. Derfor er det vigtigt at blive ved med at tale og at bruge de teknikker, du har lært. For ligesom kroppen har taleorganerne det godt af at blive holdt i gang. Daglig samtale med andre er en god måde at gøre det på.

Hvordan er forløbet?

Afhængig af dysartriens årsag vil taleproblemerne have forskelligt forløb.

Almindeligvis er skader i centralnervesystemet kroniske og dermed blivende, og en del mennesker må derfor lære at leve med, at deres tale har ændret sig i en eller anden grad.
Er årsagen en fremadskridende lidelse som fx Parkinsons sygdom, vil din taleevne ligesom de øvrige fysiske færdigheder ofte nedsættes.

Hos Talestemmen.dk tilrettelægges der et individuelt forløb som tager udgangspunkt i din situation og dine ressourcer. Forløbet målrettes personligt til dine behov.

Målet med interventionen kan være: 

 • At styrke din tale 
 • At gøre din tale lettere forståelig 
 • At forbedre kommunikationen med andre 
 • At give dig forskellige taleteknikker, så du kan gennemføre samtaler og diskussioner