Transstemmer


Individuel samtale/undersøgelse, rådgivning og intervention med henblik på opnåelse af kønsspecifik eller kønsneutral stemmebrug, nonverbalt sprog, kommunikative strategier samt forebyggelse af uhensigtsmæssig stemmebrug.


Stemmeudfordringer hos transpersoner

Jeg tilbyder individuel samtal/undersøgelse, rådgivning og intervention med henblik på opnåelse af kønsspecifik eller kønsneutral stemmebrug samt forebyggelse af uhensigtsmæssig stemmebrug.

Intervention tager udgangspunkt i din situation og målrettes personligt til dine behov.

Gennem forløbet er der mulighed for at ændre på stemmen og gøre den mere maskulin eller feminin.

Interventionen tilrettelægges individuelt, og jeg underviser i generelle forhold omkring stemmebrug og om de specielle forhold, som angår netop din stemmefunktion.

Interventionen vil foregå som et kombineret forløb med en række individuelle undervisningsgange, hvor jeg underviser den enkelte i lige netop de strategier, som fungerer bedst for personen.

Mellem interventionsgangene træner transpersonen de nye stemme strategier.

Formålet med interventionen

Det handler i bund og grund om at træne og undervise transpersoner i at kompensere for deres biologiske stemme på en måde, som ikke skader stemmen fysisk, og hvor de får en stemme, som stemmer overens med deres kønsidentitet. Dvs.:

 • At skabe overensstemmelse mellem den oplevede identitet og stemmens auditive udtryk
 • At afhjælpe evt. stemme gener
 • At opnå hensigtsmæssig stemmebrug

Interventionen

I et undervisningsforløb arbejdes der oftest med følgende:

 • Afspænding
 • Vejrtrækning
 • Kropsholdning
 • Fonationsøvelser
 • Negativ praksis
 • Stemmens tonehøjde
 • Stemmens klang
 • Artikulation (udtale af ord)
 • Andre kommunikationstræk
 • Kropssprog
 • Implementeringsøvelser