Løbsk tale


Individuel samtale/undersøgelse, rådgivning og undervisning af unge og voksne som har løbsk tale.


Hvad er løbsk tale?

Undervisningen tager udgangspunkt i din situation og målrettes personligt til dine behov. Du får en større indsigt i din egen tale og viden om løbsk tale generelt. Hvordan din løbsk tale er, afhænger af dig og din løbske tale og din aktuelle situation. 

Løbsk tale kan bl.a. være:

 • Hurtig og/eller uregelmæssigt taletempo. Der er for meget gas på bilen.
 • Atypisk brug af pauser og prosodi i talen.
 • Utydelig, uskarp og/eller stødvis tale.
 • Udeladelser/sammentrækninger af lyde og ord i talen.
 • Uorganiseret sætningsstruktur.
 • Stammelignende brud i talen.
 • Kort hukommelsesspændvidde.
 • Mangel på overblik og struktur.

I kommunikationen med andre kan der bl.a. forekomme følgende:

 • Springer fra emne til emne. Mangler den ”røde tråd”.
 • Problemer med at tale efter tur.
 • Svært ved at følge andres perspektiv.
 • Afbryder andre. Må tale her og nu.

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen er, at forbedre forståeligheden af din tale og øge opmærksomheden på god kommunikation ved bl.a. at arbejde med:

 • Nedsættelse at taletempoet
 • Tydeliggørelse af talerytmen
 • Strukturering af sproget 
 • Forbedring af artikulationen

Min grundindstilling til løbsk tale er, at løbsk tale er et vilkår, som du kan ændre holdning til, og som du kan lære at håndtere både fysisk og psykisk.”